Ohms lagräknare

Ange två värden för att få de andra värdena och tryck på Beräkna- knappen:

Motstånd ( R ):
Ström ( I ):
Spänning ( V ):
Effekt ( P ):

AC Ohms lagräknare

Ange två storleksvärden + fasvinkel för att få de andra värdena och tryck på Beräkna- knappen:

Impedans ( Z ):
°  = 
Ström ( I ):
°    
Spänning ( V ):
°    
Effekt ( S ):
°  = 

Ohms lagformel

Spänningen V i volt (V) är lika med strömmen I i ampere (A) gånger motståndet R i ohm (Ω):

V (V) = I (A)  ×  R (Ω)

Effekten P i watt (W) är lika med spänningen V i volt (V) gånger strömmen I i ampere (A):

P (W) = V (V)  ×  I (A)

AC Ohms lagformel

Spänningen V i volt (V) är lika med strömmen I i ampere (A) gånger impedansen Z i ohm (Ω):

V (V) = I (A) × Z (Ω) = (| I | × | Z |) ∠ ( θ I + θ Z )

Den komplexa effekten S i volt-ampere (VA) är lika med spänningen V i volt (V) gånger strömmen I i ampere (A):

S (VA) = V (V) × I (A) = (| V | × | I |) ∠ ( θ V - θ I )

 

Ohms lag ►

 


Se även

Advertising

ELEKTRISKA RÄKNARE
SNABBBORD