வாட்களை BTU / hr ஆக மாற்றுவது எப்படி

ஒரு மணி நேரத்திற்கு வாட்ஸ் (டபிள்யூ) ஐ பிரிட்டிஷ் வெப்ப அலகுகளாக மாற்றுவது எப்படி (BTU / hr).

ஒரு வாட் ஒரு மணி நேரத்திற்கு 3.412142 BTU க்கு சமம்:

1 W = 3.412142 BTU / hr

BTU / hr மாற்று சூத்திரத்திற்கு வாட்ஸ்

ஒரு மணி நேரத்திற்கு BTU IT இல் உள்ள சக்தி P ( BTU / hr ) வாட்ஸ் P (W) இல் உள்ள சக்தியை 3.412142 மடங்குக்கு சமம் :

P (BTU / hr) = 3.412142 ⋅ P (W)

உதாரணமாக

5000W ஐ BTU / hr ஆக மாற்றவும்:

P (BTU / hr) = 3.412142 ⋅ 5000W = 17060.71 BTU / hr

 

BTU / hr ஐ வாட்களாக மாற்றுவது எப்படி

 


மேலும் காண்க

Advertising

சக்தி மாற்றம்
விரைவான அட்டவணைகள்