வாட்களை கிலோவாட்டாக மாற்றுவது எப்படி

மாற்ற எப்படி சக்தி உள்ள வாட் (மே) க்கு கிலோவாட்கள் வரை (கிலோவாட்) .

ஒரு கிலோவாட் 1000 வாட்களுக்கு சமம்:

1kW = 1000W

வாட்ஸ் டு கிலோவாட்ஸ் மாற்று சூத்திரம்

கிலோவாட் பி (கிலோவாட்) இல் உள்ள சக்தி வாட்ஸ் பி (டபிள்யூ) இல் உள்ள சக்தியை 1000 ஆல் வகுக்கிறது:

பி (kW) = P (W) / 1000

உதாரணமாக

1300W கிலோவாட்டாக மாற்றவும்:

P (kW) = 1300W / 1000 = 1.3kW

 

KW ஐ வாட்களாக மாற்றுவது எப்படி

 


மேலும் காண்க

Advertising

சக்தி மாற்றம்
விரைவான அட்டவணைகள்