குதிரைத்திறனை கிலோவாட்டாக மாற்றுவது எப்படி

குதிரைத்திறன் (ஹெச்பி) அலகுகளில் சக்தியை கிலோவாட் (கிலோவாட்) அலகுகளாக மாற்றுவது எப்படி .

மெக்கானிக் / ஹைட்ராலிக் குதிரைத்திறன் கிலோவாட் வரை

ஒரு மெக்கானிக் அல்லது ஹைட்ராலிக் குதிரைத்திறன் 0.745699872 கிலோவாட்டிற்கு சமம்:

1 ஹெச்பி (I) = 745.699872 W = 0.745699872 kW

எனவே குதிரைத்திறனை கிலோவாட்டாக மாற்றுவது பின்வருமாறு:

P (kW) = 0.745699872 ⋅ P (hp)

உதாரணமாக

10 ஹெச்பி கிலோவாட்டாக மாற்றவும்:

P (kW) = 0.745699872 ⋅ 10hp = 7.45699872 kW

 

மின் குதிரைத்திறன் கிலோவாட் வரை

ஒரு மின் குதிரைத்திறன் 0.746 கிலோவாட்டிற்கு சமம்:

1 ஹெச்பி (இ) = 746 டபிள்யூ = 0.746 கிலோவாட்

எனவே குதிரைத்திறனை கிலோவாட்டாக மாற்றுவது பின்வருமாறு:

P (kW) = 0.746 ⋅ P (hp)

உதாரணமாக

10 ஹெச்பி கிலோவாட்டாக மாற்றவும்:

பி (கிலோவாட்) = 0.746 10 ஹெச்பி = 7.460 கிலோவாட்

 

மெட்ரிக் குதிரைத்திறன் கிலோவாட் வரை

ஒரு மெட்ரிக் குதிரைத்திறன் 0.73549875 கிலோவாட்டிற்கு சமம்:

1 ஹெச்பி (எம்) = 735.49875 டபிள்யூ = 0.73549875 கிலோவாட்

எனவே குதிரைத்திறனை கிலோவாட்டாக மாற்றுவது பின்வருமாறு:

P (kW) = 0.73549875 ⋅ P (hp)

உதாரணமாக

10 ஹெச்பி கிலோவாட்டாக மாற்றவும்:

P (kW) = 0.73549875 ⋅ 10hp = 7.3549875 kW

 

KW ஐ hp to ஆக மாற்றுவது எப்படி

 


மேலும் காண்க

Advertising

சக்தி மாற்றம்
விரைவான அட்டவணைகள்