వాట్స్‌ను వాట్-గంటలకు ఎలా మార్చాలి

వాట్స్ (W) లోని విద్యుత్ శక్తిని వాట్-గంట (Wh) లో శక్తిగా ఎలా మార్చాలి .

మీరు వాట్స్ మరియు గంటల నుండి వాట్-గంటను లెక్కించవచ్చు, కాని మీరు వాట్స్‌ను వాట్-గంటకు మార్చలేరు, ఎందుకంటే వాట్స్ మరియు వాట్-గంట యూనిట్లు వేర్వేరు పరిమాణాలను సూచిస్తాయి.

వాట్స్ టు వాట్-గంట లెక్కింపు సూత్రం

వాట్-గంట (Wh) లోని శక్తి E వాట్స్ (W) లోని శక్తి P కి సమానం , గంటలు (h) లో సమయం t సార్లు :

E (Wh) = P (W) × t (h)

కాబట్టి

watt-hour = వాట్స్ × గంటలు

లేదా

Wh = W × h

ఉదాహరణ

3 గంటల కాల వ్యవధికి విద్యుత్ వినియోగం 5 వాట్స్ ఉన్నప్పుడు వాట్-గంటలో శక్తి వినియోగం ఎంత?

E = 5W × 3h = 15 Wh

 

Wh ని వాట్స్‌గా ఎలా మార్చాలి

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

ఎలెక్ట్రికల్ లెక్కలు
రాపిడ్ టేబుల్స్