వాట్-గంటలను వాట్స్‌గా ఎలా మార్చాలి

వాట్-గంట (Wh) లో శక్తిని వాట్స్ (W) లో విద్యుత్ శక్తిగా ఎలా మార్చాలి .

మీరు వాట్-గంట మరియు గంటల నుండి వాట్ను లెక్కించవచ్చు, కాని మీరు వాట్-గంటను వాట్ యూనిట్లుగా మార్చలేరు, ఎందుకంటే వాట్-గంట మరియు వాట్ యూనిట్లు వేర్వేరు పరిమాణాలను సూచిస్తాయి.

వాట్స్-గంట నుండి వాట్స్ లెక్కింపు సూత్రం

శక్తి పి వాట్స్ లో (W) శక్తి సమానం E వాట్-గంట లో (WH), కాల వ్యవధిలో విభజించబడింది t గంటల (హెచ్):

P (W) = E (Wh) / t (h)

కాబట్టి

వాట్స్ = వాట్-గంటలు / గంటలు

లేదా

ప = Wh / గం

ఉదాహరణ

3 గంటల కాల వ్యవధికి శక్తి వినియోగం 15 వాట్-గంటలు ఉన్నప్పుడు వాట్స్‌లో విద్యుత్ వినియోగం ఎంత?

P = 15 Wh / 3 h = 5 W.

 

వాట్స్‌ను Wh to గా ఎలా మార్చాలి

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

ఎలెక్ట్రికల్ లెక్కలు
రాపిడ్ టేబుల్స్