Jak převést zesilovače na watty

Jak převést elektrický proud v ampérech (A) na elektrický výkon ve wattech (W) .

Můžete vypočítat watty z ampérů a voltů . Nemůžete převést zesilovače na watty, protože watty a zesilovací jednotky neměří stejné množství.

Vzorec pro výpočet stejnosměrného proudu na watt

Výkon P ve wattech (W) se rovná proudu I v ampérech (A), krát napětí V ve voltech (V):

P (W) = I (A) × V (V)

Watt se tedy rovná ampér krát volt:

watt = zesilovač × volt

nebo

W = A × V

Příklad

Jaká je spotřeba energie ve wattech, když je proud 3 A a napájecí napětí je 110 V?

Odpověď: výkon P se rovná proudu 3 ampéry krát napětí 110 voltů.

P = 3A × 110V = 330W

Vzorec pro výpočet jednofázových zesilovačů na watty

Skutečný výkon P ve wattech (W) se rovná účiníku PF krát fázový proud I v ampérech (A), krát RMS napětí V ve voltech (V):

P (W) = PF × I (A) × V (V)

Watt se tedy rovná účiníku krát ampér krát volt:

watt = PF × zesilovač × volt

nebo

W = PF × A × V

Příklad

Jaká je spotřeba energie ve wattech, když je účiník 0,8 a fázový proud 3 A a napětí RMS 110 V?

Odpověď: výkon P se rovná účiníku 0,8násobku proudu 3 ampéry krát napětí 110 voltů.

P = 0,8 × 3A × 110V = 264 W.

Vzorec pro výpočet střídavého proudu se třemi fázemi na watty

Výpočet wattů s napětím mezi linkami

Skutečný výkon P ve wattech (W) se rovná druhé odmocnině trojnásobku účiníku PF násobku fázového proudu I v ampérech (A), krát vedení RMS napětí V L-L ve voltech (V):

P (W) = 3 × PF × I (A) × V L-L (V)

Watt se tedy rovná druhé odmocnině 3násobku účiníku PF krát zesilovačů krát voltů:

watt = 3 × PF × zesilovač × volt

nebo

W = 3 × PF × A × V

Příklad

Jaká je spotřeba energie ve wattech, když je účiník 0,8 a fázový proud 3 A a napětí RMS 110 V?

Odpověď: výkon P se rovná účiníku 0,8násobku proudu 3 ampéry krát napětí 110 voltů.

P = 3 × 0,8 × 3A × 110V = 457 W.

Výpočet wattů s vedením na neutrální napětí

Výpočet předpokládá, že zatížení jsou vyvážená.

Skutečný výkon P ve wattech (W) se rovná 3násobku účiníku PF násobku fázového proudu I v ampérech (A), krát linky na neutrální RMS napětí V L-0 ve voltech (V):

P (W) = 3 × PF × I (A) × V L-0 (V)

Watt se tedy rovná 3násobku účiníku PF krát zesilovačům krát voltů:

watt = 3 × PF × zesilovač × volt

nebo

Š = 3 × PF × A × V

 

Jak převést watt na zesilovač ►

 


Viz také

ELEKTRICKÉ VÝPOČTY
RYCHLÉ STOLY