Jak převést zesilovače na kilowatty

Jak převést elektrický proud v ampérech (A) na elektrický výkon v kilowattech (kW) .

Můžete vypočítat kilowatty z ampérů a voltů . Zesilovače nelze převést na kilowatty, protože kilowatty a zesilovací jednotky neměří stejné množství.

Vzorec pro výpočet stejnosměrného proudu na kilowatt

Výkon P v kilowattech se rovná proudu I v ampérech, krát napětí V ve voltech děleno 1000:

P (kW) = I (A) × V (V) / 1000

Takže kilowatty se rovnají zesilovačům krát voltů děleno 1000:

kilowatt = zesilovač × volt / 1000

nebo

kW = A × V / 1000

Příklad

Jaká je spotřeba energie v kW, když je proud 3 A a napájecí napětí je 110 V?

Odpověď: výkon P se rovná proudu 3 ampéry krát napětí 110 voltů, děleno 1000.

P = 3A × 110V / 1000 = 0,33kW

Vzorec pro výpočet jednofázových zesilovačů na kilowatty

Skutečný výkon P v kilowattech se rovná účiníku PF krát fázový proud I v ampérech, krát RMS napětí V ve voltech děleno 1000:

P (kW) = PF × I (A) × V (V) / 1000

Takže kilowatty se rovnají účiníku krát zesilovačů krát voltů děleno 1000:

kilowatt = PF × zesilovač × volt / 1000

nebo

kW = PF × A × V / 1000

Příklad

Jaká je spotřeba energie v kW, když je účiník 0,8 a fázový proud 3 A a napětí RMS 110 V?

Odpověď: výkon P se rovná účiníku 0,8násobku proudu 3 ampéry krát napětí 110 voltů, děleno 1000.

P = 0,8 × 3A × 110V / 1000 = 0,264kW

Vzorec pro výpočet střídavého proudu třífázového proudu na kilowatt

Skutečný výkon P v kilowattech se rovná druhé odmocnině ze 3násobku účiníku PF krát fázového proudu I v ampérech, krát vedení RMS napětí V L-L ve voltech děleno 1000:

P (kW) = 3 × PF × I (A) × V L-L (V) / 1000

Takže kilowatty se rovnají druhé odmocnině 3násobku účiníku PF krát zesilovačů krát voltů děleno 1000:

kilowatt = 3 × PF × zesilovač × volt / 1000

nebo

kW = 3 × PF × A × V / 1000

Příklad

Jaká je spotřeba energie v kW, když je účiník 0,8 a fázový proud 3 A a napětí RMS 110 V?

Odpověď: výkon P se rovná druhé odmocnině 3násobku účiníku 0,8násobku proudu 3 A krát napětí 110 voltů, děleno 1000.

P = 3 × 0,8 × 3A × 110V / 1000 = 0,457kW

 

Jak převést kilowatt na zesilovač ►

 


Viz také

Advertising

ELEKTRICKÉ VÝPOČTY
RYCHLÉ STOLY