Jak převést kilowatt na zesilovač

Jak převést elektrickou energii v kilowattech (kW) na elektrický proud v ampérech (A) .

Můžete vypočítat zesilovače z kilowattů a voltů . Nemůžete převést kilowatty na zesilovače, protože kilowatty a zesilovací jednotky neměří stejné množství.

Vzorec pro výpočet DC kilowattů na zesilovač

Proud I v zesilovačích se rovná 1000násobku výkonu P v kilowattech, děleno napětím V ve voltech:

I (A) = 1000 × P (kW) / V (V)

Zesilovače se tedy rovnají 1000krát kilowattům děleným volty.

zesilovače = 1000 × kilowattů / volt

nebo

A = 1000 × kW / V

Příklad

Jaký je proud v zesilovačích, když je spotřeba energie 0,33 kilowattů a napájecí napětí 110 voltů?

I = 1000 × 0,33kW / 110V = 3A

Vzorec pro výpočet jednofázových kilowattů na ampéry

Fázový proud I v zesilovačích se rovná 1000násobku skutečného výkonu P v kilowattech, dělenému účinníkem PF krát RMS napětí V ve voltech:

I = 1000 × P / ( PF × V )

Zesilovače se tedy rovnají 1 000krát kilowattům děleno účinníkem krát volty.

zesilovače = 1000 × kilowattů / ( PF × volty)

nebo

A = 1000 × kW / ( PF × V)

Příklad

Jaký je fázový proud v zesilovačích, když je spotřeba energie 0,33 kilowattů, účiník je 0,8 a zdroj napětí RMS je 110 voltů?

I = 1 000 × 0,33 kW / (0,8 × 110 V) = 3,75 A.

Vzorec pro výpočet střídavého třífázového kilowattu na zesilovač

Fázový proud I v ampérech je rovna 1000 násobku činného výkonu P v kW, dělená druhou odmocninou 3násobek účiník PF krát řádcích efektivní napětí V L-L, ve voltech:

I = 1000 × P / ( 3 × PF × V L-L )

Zesilovače se tedy rovnají 1 000krát kilowattům děleným druhou odmocninou 3krát účiníku krát voltů.

zesilovače = 1000 × kilowattů / ( 3 × PF × volty)

nebo

A = 1000 × kW / ( 3 × PF × V)

Příklad

Jaký je fázový proud v zesilovačích, když je spotřeba energie 0,33 kilowattu, účiník 0,8 a napájecí napětí 110 voltů?

I = 1000 × 0,33 kW / ( 3 × 0,8 × 110 V) = 2,165 A.

 

Jak převést zesilovače na kilowatty ►

 


Viz také

Advertising

ELEKTRICKÉ VÝPOČTY
RYCHLÉ STOLY