એમ્પ્સ ટુ વatટ્સ કેલ્ક્યુલેટર

ઇલેક્ટ્રીક વર્તમાન માં એએમપીએસ (અ) માટે ઇલેક્ટ્રીક પાવર માં વોટ (W) કેલ્ક્યુલેટર.

ડબલ્યુ
કેડબલ્યુ
mW

એમ્પ્સ કેલ્ક્યુલેટરથી વોટ્સ ►

વૈજ્ scientificાનિક સંકેત માટે ઇ નો ઉપયોગ કરો. દા.ત.: 5e3, 4e-8, 1.45e12

ડીસી એએમપીએસથી વtsટ્સની ગણતરી

વોટ્સ (ડબલ્યુ) માં પાવર પી એમ્પ્સ (એ) માં વર્તમાન I ની બરાબર છે , વોલ્ટ (વી) માં વોલ્ટેજ વીની ગણી :

પી (ડબલ્યુ) = હું (એ) × વી (વી)

એસી સિંગલ ફેઝ એમ્પ્સ ટુ વ watટ્સની ગણતરી

શક્તિ પી વોટ (W) માં બરાબર છે શક્તિ પરિબળ પીએફ વખત તબક્કો ચાલુ હું એએમપીએસ (અ), ઘણીવખત આરએમએસ વોલ્ટેજ માં વી વોલ્ટમાં (વી):

પી (ડબલ્યુ) = પીએફ × આઇ (એ) × વી (વી)

એસી ત્રણ તબક્કા એએમપીએસથી વ watટ્સની ગણતરી

લાઇનથી લાઇન વોલ્ટેજ સાથે ગણતરી

શક્તિ પી વોટ (W) માં 3 વખત નું વર્ગમૂળ બરાબર છે શક્તિ પરિબળ પીએફ વખત તબક્કો ચાલુ હું એએમપીએસ (અ) માં, વખત લાઇન રેખા આરએમએસ વોલ્ટેજ V એ એલ એલ વોલ્ટમાં (વી):

પી (ડબલ્યુ) = 3 × પીએફ × આઇ (એ) × વી એલ-એલ (વી)

તટસ્થ વોલ્ટેજની લાઇનથી ગણતરી

શક્તિ પી વોટ (W) માં 3 વખત સમાન છે શક્તિ પરિબળ પીએફ વખત તબક્કો ચાલુ હું એએમપીએસ માં (એક), ઘણીવખત તટસ્થ આરએમએસ વોલ્ટેજ રેખા વી એલ એન વોલ્ટમાં (વી):

પી (ડબલ્યુ) = 3 × પીએફ × આઇ (એ) × વી એલ-એન (વી)

લાક્ષણિક શક્તિ પરિબળ મૂલ્યો

સચોટ ગણતરીઓ માટે લાક્ષણિક પાવર ફેક્ટર મૂલ્યોનો ઉપયોગ કરશો નહીં.

ડિવાઇસ લાક્ષણિક શક્તિ પરિબળ
પ્રતિકારક ભાર 1
ફ્લોરોસન્ટ લેમ્પ 0.95
અગ્નિથી પ્રકાશિત દીવો 1
ઇન્ડક્શન મોટર સંપૂર્ણ લોડ 0.85
ઇન્ડક્શન મોટર નો લોડ 0.35
પ્રતિકારક પકાવવાની નાની ભઠ્ઠી 1
સિંક્રનસ મોટર 0.9

 

વોટ્સની ગણતરી માટેના એમ્પ્સ ►

 


આ પણ જુઓ

Advertising

ઇલેક્ટ્રિકલ કેલ્ક્યુલેટર
ઝડપી ટેબલ્સ