વોટ્સ કેલ્ક્યુલેટરથી જુલ્સ

જુલ્સ (જે) થી વોટ્સ (ડબલ્યુ) કેલ્ક્યુલેટર.

જouલ્સમાં energyર્જા દાખલ કરો, સેકંડમાં સમયગાળો અને ગણતરી બટન દબાવો:

જ્યુલ્સમાં energyર્જા દાખલ કરો: જે
સેકંડમાં સમય દાખલ કરો: s
   
વોટમાં પાવર પરિણામ: ડબલ્યુ

જatલ્સ કેલ્ક્યુલેટરથી વોટ્સ ►

વોટ્સની ગણતરી માટે જુલ્સ

વtsટ્સ (ડબલ્યુ) માં પાવર પી, જૌલ્સ (જે) માં energyર્જા ઇ બરાબર છે, સેકંડ (ઓ) માં સમય અવધિ દ્વારા વિભાજિત:

પી (ડબલ્યુ) = (જે) / ટી (ઓ)

 


આ પણ જુઓ

Advertising

ઇલેક્ટ્રિકલ કેલ્ક્યુલેટર
ઝડપી ટેબલ્સ