વોટથી ટુ કેડબ્લ્યુએચ કેલ્ક્યુલેટર

પાવર માં વોટ (W) માં ઊર્જા કિલોવોટ કલાક (કેડબ્લ્યુએચ) કેલ્ક્યુલેટર અને ગણતરી સૂત્ર.

વોટમાં પાવર દાખલ કરો , કલાકોમાં વપરાશનો સમયગાળો અને ગણતરી બટન દબાવો:

વોટમાં પાવર દાખલ કરો: ડબલ્યુ
કલાકોમાં સમય દાખલ કરો: કલાક
   
કિલોવોટ-કલાકમાં Energyર્જા પરિણામ: કેડબલ્યુએચ

કેડબ્લ્યુએચથી વtsટ્સ કેલ્ક્યુલેટર ►

વોટથી ટુ કેડબ્લ્યુએચની ગણતરી

કિલોવોટ-કલાક (કેડબ્લ્યુએચ) માં Eર્જા E, વોટ્સ (ડબલ્યુ) માં પાવર જેટલી હોય છે,

સમય દ્વારા ટાઈમ સમય (કલાક) ને 1000 દ્વારા વહેંચાયેલ:

(કેડબ્લ્યુએચ) = પી (ડબલ્યુ) × ટી (કલાક) / 1000

 

વોટથી ટુ કેડબ્લ્યુએચની ગણતરી ►

 


આ પણ જુઓ

Advertising

ઇલેક્ટ્રિકલ કેલ્ક્યુલેટર
ઝડપી ટેબલ્સ