કિલોવોટ-કલાકોથી કિલોવોટ કેલ્ક્યુલેટર

એનર્જી કિલોવોટ કલાક (કેડબ્લ્યુએચ) માટે શક્તિ માં કિલોવોટસ (kW) કેલ્ક્યુલેટર અને ગણતરી.

કિલોવોટ-કલાકમાં energyર્જા દાખલ કરો, કલાકોમાં વપરાશનો સમયગાળો અને કેલક્યુલેટ બટન દબાવો:

કિલોવોટ-કલાકોમાં energyર્જા દાખલ કરો: કેડબલ્યુએચ
કલાકોમાં સમય દાખલ કરો: એચ
   
કિલોવોટમાં પાવર પરિણામ: કેડબલ્યુ

કેડબલ્યુથી કેડબ્લ્યુએચ કેલ્ક્યુલેટર ►

કેડબ્લ્યુએચથી કેડબલ્યુની ગણતરી

શક્તિ કિલોવોટસ (kW) માં પી કિલોવોટ કલાક ઊર્જા ઇ (કેડબ્લ્યુએચ), કલાકો (h) વપરાશમાં સમય ટી ભાગ્યા છે:

પી (કેડબલ્યુ) = (કેડબલ્યુએચ) / ટી (એચ)

 

kWh થી kW ગણતરી ►

 


આ પણ જુઓ

Advertising

ઇલેક્ટ્રિકલ કેલ્ક્યુલેટર
ઝડપી ટેબલ્સ