એમ્પ્સ કેલ્ક્યુલેટરથી કિલોવોટ

કિલોવોટ્સ (કેડબલ્યુ) થી એએમપીએસ (એ) કેલ્ક્યુલેટર.

એમએ

એમ્બ્સથી કેડબલ્યુ કેલ્ક્યુલેટર ►

વૈજ્ scientificાનિક સંકેત માટે ઇ નો ઉપયોગ કરો. દા.ત.: 5e3, 4e-8, 1.45e12

એએમપીએસની ગણતરીમાં ડીસી કિલોવોટ

એમ્પ્સ (એ) માં વર્તમાન I , કિલોવોટ્સ (કેડબલ્યુ) માં પાવર P ની 1000 ગણી બરાબર છે , વોલ્ટેજમાં વી (વી) દ્વારા વિભાજિત :

હું (એ) = 1000 × પી (કેડબલ્યુ) / વી (વી)

એમ્પ્સ ગણતરી માટે એસી સિંગલ ફેઝ કિલોવોટ

તબક્કા વર્તમાન મેં એએમપીએસ (અ) 1000 વખત શક્તિ સમાન છે પી કિલોવોટસ માં (કેડબલ્યુ) દ્વારા વિભાજિત શક્તિ પરિબળ પીએફ વખત આરએમએસ વોલ્ટેજ V વોલ્ટ (V):

હું (એ) = 1000 × પી (કેડબલ્યુ) / ( પીએફ × વી (વી) )

એએમપી ત્રણ તબક્કા કિલોવોટથી એએમપીએસની ગણતરી

લાઇનથી લાઇન વોલ્ટેજ સાથે ગણતરી

એમ્પ્સ (એ) માં વર્તમાન તબક્કો હું કિલોવોટ્સ (કેડબલ્યુ) માં પાવર પી ની 1000 ગણી બરાબર છે , જે પાવર ફેક્ટર પીએફના ચોરસ રુટ દ્વારા વહેંચાય છે, વોલ્ટ્સ (વી) માં આરએમએસ વોલ્ટેજ વી એલ-એલથી લાઇન ગુણ્યા :

હું (એ) = 1000 × પી (કેડબલ્યુ) / ( 3 × પીએફ × વી એલ-એલ (વી) )

તટસ્થ વોલ્ટેજની લાઇનથી ગણતરી

તબક્કા વર્તમાન મેં એએમપીએસ (અ) 1000 વખત શક્તિ સમાન છે પી કિલોવોટસ માં (કેડબલ્યુ), 3 વખત દ્વારા વિભાજિત શક્તિ પરિબળ પીએફ વખત તટસ્થ આરએમએસ વોલ્ટેજ રેખા વી એલ એન વોલ્ટમાં (વી):

હું (એ) = 1000 × પી (કેડબલ્યુ) / (3 × પીએફ × વી એલ-એન (વી) )

લાક્ષણિક શક્તિ પરિબળ મૂલ્યો

સચોટ ગણતરીઓ માટે લાક્ષણિક પાવર ફેક્ટર મૂલ્યોનો ઉપયોગ કરશો નહીં.

ડિવાઇસ લાક્ષણિક શક્તિ પરિબળ
પ્રતિકારક ભાર 1
ફ્લોરોસન્ટ લેમ્પ 0.95
અગ્નિથી પ્રકાશિત દીવો 1
ઇન્ડક્શન મોટર સંપૂર્ણ લોડ 0.85
ઇન્ડક્શન મોટર નો લોડ 0.35
પ્રતિકારક પકાવવાની નાની ભઠ્ઠી 1
સિંક્રનસ મોટર 0.9

 

કેડબલ્યુથી એએમપીએસની ગણતરી ►

 


આ પણ જુઓ

Advertising

ઇલેક્ટ્રિકલ કેલ્ક્યુલેટર
ઝડપી ટેબલ્સ