કિલોવાટ્સ કેલ્ક્યુલેટરથી એમ્પ્સ

એમ્પ્સ (એ) થી કિલોવોટ્સ (કેડબલ્યુ) કેલ્ક્યુલેટર.

કેડબલ્યુ
ડબલ્યુ
mW

એએમપીએસ કેલ્ક્યુલેટરથી કેડબલ્યુ ►

વૈજ્ scientificાનિક સંકેત માટે ઇ નો ઉપયોગ કરો. દા.ત.: 5e3, 4e-8, 1.45e12

ડીસી એએમપીએસથી કિલોવોટની ગણતરી

કિલોવોટમાં પાવર પી (કેડબલ્યુ) એએમપીએસ (એ) માં વર્તમાન I ની બરાબર છે , વોલ્ટમાં વી વોલ્ટેજ (વી) ને 1000 દ્વારા વહેંચાયેલ:

પી (કેડબલ્યુ) = હું (એ) × વી (વી) / 1000

એસી સિંગલ ફેઝ એમ્પ્સથી કિલોવોટની ગણતરી

શક્તિ પી કિલોવોટસ (kW) માં બરાબર છે શક્તિ પરિબળ પીએફ વખત તબક્કો ચાલુ હું એએમપીએસ (અ), સમયમાં આરએમએસ વોલ્ટેજ V વોલ્ટ (V) સાથે 1000 દ્વારા વિભાજિત છે:

પી (કેડબલ્યુ) = પીએફ × આઇ (એ) × વી (વી) / 1000

એસી ત્રણ તબક્કાના એએમપીએસથી કિલોવોટની ગણતરી

લાઇનથી લાઇન વોલ્ટેજ સાથે ગણતરી

શક્તિ પી કિલોવોટસ (kW) માં 3 વખત વર્ગમૂળ બરાબર છે શક્તિ પરિબળ પીએફ વખત તબક્કો ચાલુ હું એએમપીએસ (અ) માં, વખત લાઇન રેખા આરએમએસ વોલ્ટેજ V એ એલ એલ વોલ્ટ (V) સાથે 1000 દ્વારા વિભાજિત છે:

પી (કેડબલ્યુ) = 3 × પીએફ × આઇ (એ) × વી એલ-એલ (વી) / 1000

તટસ્થ વોલ્ટેજની લાઇનથી ગણતરી

કિલોવોટ (કેડબ્લ્યુ) માં પાવર પી એ એમપીએસ (એ) માં વર્તમાન તબક્કો પી I થી ત્રણ ગણા પાવર ફેક્ટર પીએફથી બરાબર છે , વોલ્ટ (વી) માં તટસ્થ આરએમએસ વોલ્ટેજ વી એલ- એનથી 1000 ની વહેંચાયેલ રેખાને ગણો :

પી (કેડબલ્યુ) = 3 × પીએફ × આઇ (એ) × વી એલ-એન (વી) / 1000

લાક્ષણિક શક્તિ પરિબળ મૂલ્યો

સચોટ ગણતરીઓ માટે લાક્ષણિક પાવર ફેક્ટર મૂલ્યોનો ઉપયોગ કરશો નહીં.

ડિવાઇસ લાક્ષણિક શક્તિ પરિબળ
પ્રતિકારક ભાર 1
ફ્લોરોસન્ટ લેમ્પ 0.95
અગ્નિથી પ્રકાશિત દીવો 1
ઇન્ડક્શન મોટર સંપૂર્ણ લોડ 0.85
ઇન્ડક્શન મોટર નો લોડ 0.35
પ્રતિકારક પકાવવાની નાની ભઠ્ઠી 1
સિંક્રનસ મોટર 0.9

 

એમ્બ્સથી કેડબલ્યુની ગણતરી ►

 


આ પણ જુઓ

Advertising

ઇલેક્ટ્રિકલ કેલ્ક્યુલેટર
ઝડપી ટેબલ્સ