Kalkulator dzielnika napięcia

Kalkulator dzielnika napięcia: oblicza spadki napięcia na każdym obciążeniu rezystora po połączeniu szeregowym.

Wprowadź całkowite napięcie zasilania i naciśnij przycisk Oblicz :

Wprowadź całkowite napięcie: V T = Wolty [V]
Wprowadź opór pierwszego obciążenia: R 1 = Ohm [Ω]
Wprowadź opór drugiego obciążenia: R 2 = Ohm [Ω]
Wprowadź opór trzeciego obciążenia:

(opcjonalny)

R 3 = Ohm [Ω]
       
Spadek napięcia R1: V 1 = Wolty [V]
Spadek napięcia R2: V 2 = Wolty [V]
Spadek napięcia R3: V 3 = Wolty [V]

Zasada dzielnika napięcia

Dla obwodu prądu stałego ze stałym źródłem napięcia V T i rezystorami połączonymi szeregowo spadek napięcia V i w rezystorze R i jest określony wzorem:

V_i = V_T \: \ frac {R_i} {R_1 + R_2 + R_3 + ...}

 

Dzielnik napięcia ►

 


Zobacz też

Advertising

KALKULATORY ELEKTRYCZNE
SZYBKIE STOŁY