Amps do Kilowaty Kalkulator

Kalkulator Amperów (A) do kilowatów (kW) .

kW
W
mW

Kalkulator kW na amper ►

* Użyj e dla notacji naukowej. Np .: 5e3, 4e-8, 1.45e12

Obliczanie prądu stałego z prądu na kilowaty

Moc P w kilowatach (kW) jest równa natężeniu prądu I w amperach (A) pomnożonym przez napięcie V w woltach (V) podzielone przez 1000:

P (kW) = I (A) × V (V) / 1000

Obliczanie amperów jednofazowych prądu przemiennego na kilowaty

Moc P w kilowatach (kW) jest równa współczynnikowi mocy PF pomnożonemu przez prąd fazowy I w amperach (A), razy napięcie RMS V w woltach (V) podzielone przez 1000:

P (kW) = PF × I (A) × V (V) / 1000

Obliczanie amperów trójfazowych prądu przemiennego na kilowaty

Obliczanie z napięciem międzyprzewodowym

Moc P w kilowatach (kW) jest równa pierwiastkowi kwadratowemu z 3 razy współczynnika mocy PF razy prąd fazowy I w amperach (A), razy wartość skuteczna napięcia między liniami V L-L w woltach (V) podzielona przez 1000:

P (kW) = 3 × PF × I (A) × V L-L (V) / 1000

Obliczanie z napięciem międzyprzewodowym

Moc P w kilowatach (kW) jest równa 3-krotnemu współczynnikowi mocy PF razy prądowi fazowemu I w amperach (A), pomnożonym przez napięcie RMS linii do punktu neutralnego V L-N w woltach (V) podzielonym przez 1000:

P (kW) = 3 × PF × I (A) × V L-N (V) / 1000

Typowe wartości współczynnika mocy

Nie używaj typowych wartości współczynnika mocy do dokładnych obliczeń.

Urządzenie Typowy współczynnik mocy
Obciążenie rezystancyjne 1
Lampa fluorescencyjna 0.95
Żarówka 1
Pełne obciążenie silnika indukcyjnego 0,85
Silnik indukcyjny bez obciążenia 0.35
Piec rezystancyjny 1
Silnik synchroniczny 0.9

 

Obliczanie mocy w kW ►

 


Zobacz też

Advertising

KALKULATORY ELEKTRYCZNE
SZYBKIE STOŁY