Kalkulator zużycia energii

Kalkulator zużycia energii. Kalkulator kWh.

Typowe urządzenie:
Pobór energii:
Godziny użytkowania dziennie: godz./dzień
 
Zużycie energii dziennie: kWh / dzień
Zużycie energii na miesiąc: kWh / miesiąc
Zużycie energii w ciągu roku: kWh / rok

Obliczanie zużycia energii

Energia E w kilowatogodzinach (kWh) dziennie jest równa mocy P w watach (W) pomnożonej przez liczbę godzin użytkowania dziennie t podzielonej przez 1000 watów na kilowat:

E (kWh / dzień) = P (W) × t (h / dzień) / 1000 (W / kW)

 


Zobacz też

Advertising

KALKULATORY ELEKTRYCZNE
SZYBKIE STOŁY