Kalkulator kosztów energii

Kalkulator kosztów energii elektrycznej i sposób obliczania.

Wybierz kraj:  
Typowe urządzenie:
Pobór energii:
Godziny użytkowania dziennie: godz./dzień
Zużycie energii dziennie: kWh / dzień
Koszt 1 kilowatogodziny (kWh):
 
Koszt energii dziennie:  
Miesięczny koszt energii:  
Roczny koszt energii:  

Kalkulacja kosztów energii

Obliczanie zużycia energii

Energia E w kilowatogodzinach (kWh) dziennie jest równa mocy P w watach (W) pomnożonej przez liczbę godzin użytkowania dziennie t podzielonej przez 1000 watów na kilowat:

E (kWh / dzień) = P (W) × t (h / dzień) / 1000 (W / kW)

Kalkulacja kosztów energii

Dzienny koszt energii w dolarach jest równy dziennemu zużyciu energii E w kWh pomnożonemu przez koszt energii 1 kWh w centach / kWh podzielonemu przez 100 centów za dolara:

Koszt ($ / dzień) = E (kWh / dzień) × Koszt (cent / kWh) / 100 (cent / $)Zobacz też

Advertising

KALKULATORY ELEKTRYCZNE
SZYBKIE STOŁY