Kalkulator mocy

Kalkulator zużycia energii: oblicza moc elektryczną / napięcie / prąd / opór .

Kalkulator mocy DC

Wprowadź 2 wartości, aby uzyskać inne wartości, i naciśnij przycisk Oblicz :

Odporność ( R ):
Prąd ( I ):
Napięcie ( V ):
Moc ( P ):

Obliczanie mocy DC

Obliczenie napięcia (V) na podstawie prądu (I) i rezystancji (R):

V (V) = I (A)  ×  R (Ω)

Obliczenie mocy zespolonej (S) na podstawie napięcia (V) i prądu (I):

P (W) = V (V)  ×  I (A) = V 2 (V) / R (Ω) = I 2 (A)  ×  R (Ω)

Kalkulator mocy AC

Wprowadź 2 magnitudo + 2 kąty fazowe, aby uzyskać inne wartości i naciśnij przycisk Oblicz :

Impedancja ( Z ):
°  = 
Prąd ( I ):
°    
Napięcie ( V ):
°    
Moc S :
°  = 

Obliczanie mocy AC

Napięcie V w woltach (V) jest równoważne natężeniu prądu I w amperach (A) pomnożonym przez impedancję Z w omach (Ω):

V (V) = I (A) × Z (Ω) = (| I | × | Z |) ∠ ( θ I + θ Z )

Złożona moc S w woltoamperach (VA) jest równa napięciu V w woltach (V) pomnożonej przez prąd I w amperach (A):

S (VA) = V (V) × I (A) = (| V | × | I |) ∠ ( θ V - θ I )

Rzeczywista moc P w watach (W) jest równa napięciu V w woltach (V) razy prąd I w amperach (A) razy współczynnik mocy (cos φ ):

P (W) = V (V)  ×  I (A) × cos φ

Moc bierna Q w woltoamperach biernych (VAR) jest równa napięciu V w woltach (V) pomnożonym przez prąd I w amperach (A) i czas sinusoidy złożonego kąta fazowego mocy ( φ ):

Q (VAR) = V (V)  ×  I (A) × sin φ

Współczynnik mocy (FP) jest równy bezwzględnej wartości cosinusa zespolonego kąta fazowego mocy ( φ ):

PF = | cos φ |

Kalkulator energii i mocy

Wprowadź 2 wartości, aby uzyskać inne wartości, i naciśnij przycisk Oblicz :

Energia:
J
Okres czasu
s
Średnia moc:
W

Obliczanie energii i mocy

Średnia moc P w watach (W) jest równa zużyciu energii E w dżulach (J) podzielonej przez okres czasu Δ t w sekundach (s):

P (W) = E (J) / Δ t (s)

 

Energia elektryczna ►

 


Zobacz też

Advertising

KALKULATORY ELEKTRYCZNE
SZYBKIE STOŁY