Kalkulator woltów na kilowaty

Kalkulator woltów (V) do kilowatów (kW) .

Wprowadź napięcie w woltach, prąd w amperach i naciśnij przycisk Oblicz , aby uzyskać moc w watach:

Wybierz aktualny typ:  
Wpisz napięcie w woltach: V
Wprowadź prąd w amperach: A
   
Wynik mocy w kilowatach: kW

kalkulator kW na wolty ►

Wzór obliczeniowy z woltów na kilowaty prądu stałego

Moc P w kilowatach (kW) jest równa napięciu V w woltach (V) pomnożonym przez natężenie prądu I w amperach (A) podzielone przez 1000:

P (kW) = V (V) × I (A) / 1000

Wzór obliczeniowy z woltów na kilowaty prądu przemiennego

Moc P w kilowatach (kW) jest równa współczynnikowi mocy PF razy prąd I w amperach (A), razy napięcie V w woltach (V) podzielone przez 1000:

P (kW) = PF × I (A) × V (V) / 1000

Wzór obliczeniowy z trójfazowego napięcia przemiennego na kilowaty

Moc P w kilowatach (kW) jest równa pierwiastkowi kwadratowemu z 3-krotności współczynnika mocy PF razy prąd I w amperach (A), razy wartość skuteczna napięcia między liniami V L-L w woltach (V) podzielona przez 1000:

P (kW) = 3 × PF × I (A) × V L-L (V) / 1000

            ≈ 1,732 × PF × I (A) × V L-L (V) / 1000

 

Obliczanie woltów do kW ►

 


Zobacz też

Advertising

KALKULATORY ELEKTRYCZNE
SZYBKIE STOŁY