Kalkulator wzmacniaczy do watów

Przelicznik prądu elektrycznego w amperach (A) do mocy elektrycznej w watach (W) .

W
kW
mW

Kalkulator Watów do Amperów ►

* Użyj e dla notacji naukowej. Np .: 5e3, 4e-8, 1.45e12

Obliczanie liczby amperów prądu stałego na waty

Moc P w watach (W) jest równa natężeniu prądu I w amperach (A) pomnożonym przez napięcie V w woltach (V):

P (W) = I (A) × V (V)

Obliczanie liczby amperów jednofazowych prądu przemiennego na waty

Moc P w watach (W) jest równa współczynnikowi mocy PF pomnożonemu przez prąd fazowy I w amperach (A) i pomnożonemu przez napięcie RMS V w woltach (V):

P (W) = PF × I (A) × V (V)

Obliczanie amperów trójfazowych prądu przemiennego do watów

Obliczanie z napięciem międzyprzewodowym

Moc P w watach (W) jest równa pierwiastkowi kwadratowemu z 3 razy współczynnika mocy PF razy prąd fazowy I w amperach (A), razy wartość skuteczna napięcia między liniami V L-L w woltach (V):

P (W) = 3 × PF × I (A) × V L-L (V)

Obliczanie z napięciem międzyprzewodowym

Moc P w watach (W) jest równa 3-krotnemu współczynnikowi mocy PF razy prądowi fazowemu I w amperach (A), pomnożonym przez napięcie RMS linii do punktu neutralnego V L-N w woltach (V):

P (W) = 3 × PF × I (A) × V L-N (V)

Typowe wartości współczynnika mocy

Nie używaj typowych wartości współczynnika mocy do dokładnych obliczeń.

Urządzenie Typowy współczynnik mocy
Obciążenie rezystancyjne 1
Lampa fluorescencyjna 0.95
Żarówka 1
Pełne obciążenie silnika indukcyjnego 0,85
Silnik indukcyjny bez obciążenia 0.35
Piec rezystancyjny 1
Silnik synchroniczny 0.9

 

Obliczanie mocy w watach ►

 


Zobacz też

Advertising

KALKULATORY ELEKTRYCZNE
SZYBKIE STOŁY