Kalkulator Kilowatów do Amperów

Kalkulator kilowatów (kW) do amperów (A) .

A
mA

Kalkulator Amperów na kW ►

* Użyj e dla notacji naukowej. Np .: 5e3, 4e-8, 1.45e12

Obliczanie kilowatów prądu stałego do amperów

Prąd I w amperach (A) jest równy 1000-krotności mocy P w kilowatach (kW), podzielonej przez napięcie V w woltach (V):

I (A) = 1000 × P (kW) / V (V)

Obliczanie jednofazowych kilowatów prądu przemiennego do amperów

Prąd fazowy I w amperach (A) jest równy 1000-krotności mocy P w kilowatach (kW), podzielonej przez współczynnik mocy PF razy napięcie RMS V w woltach (V):

I (A) = 1000 × P (kW) / ( PF × V (V) )

Obliczanie kilowatów trójfazowych prądu przemiennego do amperów

Obliczanie z napięciem międzyprzewodowym

Prąd fazowy I w amperach (A) jest równy 1000-krotności mocy P w kilowatach (kW), podzielonej przez pierwiastek kwadratowy z 3-krotności współczynnika mocy PF razy napięcie RMS między liniami V L-L w woltach (V):

I (A) = 1000 × P (kW) / ( 3 × PF × V L-L (V) )

Obliczanie z napięciem międzyprzewodowym

Prąd fazowy I w amperach (A) jest równy 1000-krotności mocy P w kilowatach (kW), podzielonej przez 3-krotność współczynnika mocy PF razy napięcie RMS linii do punktu neutralnego V L-N w woltach (V):

I (A) = 1000 × P (kW) / (3 × PF × V L-N (V) )

Typowe wartości współczynnika mocy

Nie używaj typowych wartości współczynnika mocy do dokładnych obliczeń.

Urządzenie Typowy współczynnik mocy
Obciążenie rezystancyjne 1
Lampa fluorescencyjna 0.95
Żarówka 1
Pełne obciążenie silnika indukcyjnego 0,85
Silnik indukcyjny bez obciążenia 0.35
Piec rezystancyjny 1
Silnik synchroniczny 0.9

 

Obliczanie kW do amperów ►

 


Zobacz też

Advertising

KALKULATORY ELEKTRYCZNE
SZYBKIE STOŁY