Kalkulator prawa Ohma

Wprowadź 2 wartości, aby uzyskać inne wartości i naciśnij przycisk Oblicz :

Odporność ( R ):
Prąd ( I ):
Napięcie ( V ):
Moc ( P ):

Kalkulator prawa AC Ohma

Wprowadź 2 wartości wielkości + kąt fazowy, aby uzyskać inne wartości i naciśnij przycisk Oblicz :

Impedancja ( Z ):
°  = 
Prąd ( I ):
°    
Napięcie ( V ):
°    
Moc ( S ):
°  = 

Wzór na prawo Ohma

Napięcie V w woltach (V) jest równe natężeniu prądu I w amperach (A) pomnożonym przez rezystancję R w omach (Ω):

V (V) = I (A)  ×  R (Ω)

Moc P w watach (W) jest równa napięciu V w woltach (V) razy prądowi I w amperach (A):

P (W) = V (V)  ×  I (A)

Wzór na prawo AC Ohma

Napięcie V w woltach (V) jest równoważne natężeniu prądu I w amperach (A) pomnożonym przez impedancję Z w omach (Ω):

V (V) = I (A) × Z (Ω) = (| I | × | Z |) ∠ ( θ I + θ Z )

Złożona moc S w woltoamperach (VA) jest równa napięciu V w woltach (V) pomnożonej przez prąd I w amperach (A):

S (VA) = V (V) × I (A) = (| V | × | I |) ∠ ( θ V - θ I )

 

Prawo Ohma ►

 


Zobacz też

Advertising

KALKULATORY ELEKTRYCZNE
SZYBKIE STOŁY