Kalkulator VA na kVA

Kalkulator woltoamperów (VA) na kilowoltoamperów (kVA) .

Wprowadź moc pozorną w woltoamperach i współczynnik mocy, a następnie naciśnij przycisk Oblicz , aby uzyskać moc pozorną w kilowoltoamperach:

Wprowadź woltoampery: VA
   
Wynik w kilowoltoamperach: kVA

Kalkulator kVA na VA ►

Wzór obliczeniowy woltoamperów do kVA

Moc pozorna S w kilowoltoamperach (kVA) jest równa mocy pozornej S w woltoamperach (VA) podzielonej przez 1000:

S (kVA) =  S (VA) / 1000

 

Obliczanie VA do kVA ►

 


Zobacz też

Advertising

KALKULATORY ELEKTRYCZNE
SZYBKIE STOŁY