Kalkulator Watów do Amperów

Kalkulator mocy elektrycznejwatach (W) do prądu elektrycznego w amperach (A) .

A
mA

Kalkulator wzmacniaczy do watów ►

* Użyj e dla notacji naukowej. Np .: 5e3, 4e-8, 1.45e12

Obliczanie watów prądu stałego do amperów

Prąd I w amperach (A) jest równy mocy P w watach (W), podzielonej przez napięcie V w woltach (V):

I (A) = P (W) / V (V)

Obliczanie watów jednofazowych prądu przemiennego na ampery

Prąd fazowy I w amperach (A) jest równy mocy P w watach (W) podzielonej przez współczynnik mocy PF pomnożony przez napięcie RMS V w woltach (V):

I (A) = P (W) / ( PF × V (V) )

Współczynnik mocy obciążenia rezystancyjnego impedancji jest równy 1.

Obliczanie mocy prądu przemiennego trójfazowego w amperach

Obliczanie z napięciem międzyprzewodowym

Prąd fazowy I w amperach (A) jest równy mocy P w watach (W), podzielonemu przez pierwiastek kwadratowy z 3-krotności współczynnika mocy PF razy napięcie RMS między liniami V L-L w woltach (V):

I (A) = P (W) / ( 3 × PF × V L-L (V) )

Współczynnik mocy obciążenia rezystancyjnego impedancji jest równy 1.

Obliczanie z napięciem międzyprzewodowym

Prąd fazowy I w amperach (A) jest równy mocy P w watach (W), podzielonej przez 3-krotność współczynnika mocy PF razy napięcie RMS linii do punktu zerowego V L-N w woltach (V):

I (A) = P (W) / (3 × PF × V L-N (V) )

Współczynnik mocy obciążenia rezystancyjnego impedancji jest równy 1.

Typowe wartości współczynnika mocy

Nie używaj typowych wartości współczynnika mocy do dokładnych obliczeń.

Urządzenie Typowy współczynnik mocy
Obciążenie rezystancyjne 1
Lampa fluorescencyjna 0.95
Żarówka 1
Pełne obciążenie silnika indukcyjnego 0,85
Silnik indukcyjny bez obciążenia 0.35
Piec rezystancyjny 1
Silnik synchroniczny 0.9

 

Obliczanie watów do amperów ►

 


Zobacz też

Advertising

KALKULATORY ELEKTRYCZNE
SZYBKIE STOŁY