Kalkulator woltów na waty

Kalkulator woltów (V) do watów (W) .

Wprowadź napięcie w woltach, prąd w amperach i naciśnij przycisk Oblicz , aby uzyskać moc w watach:

Wybierz aktualny typ:  
Wpisz napięcie w woltach: V
Wprowadź prąd w amperach: A
   
Wynik mocy w watach: W

Kalkulator watów do woltów ►

Formuła obliczeniowa napięcia stałego na waty

Moc P w watach (W) jest równa napięciu V w woltach (V) pomnożonym przez prąd I w amperach (A):

P (W) = V (V) × I (A)

Wzór obliczeniowy z woltów jednofazowych prądu przemiennego na waty

Moc P w watach (W) jest równa współczynnikowi mocy PF pomnożonemu przez prąd fazowy I w amperach (A) i pomnożonemu przez napięcie RMS V w woltach (V):

P (W) = PF × I (A) × V (V)

Wzór obliczeniowy z trójfazowego napięcia prądu przemiennego na waty

Obliczanie z napięciem międzyprzewodowym

Moc P w watach (W) jest równa pierwiastkowi kwadratowemu z 3 razy współczynnika mocy PF razy prąd fazowy I w amperach (A), razy wartość skuteczna napięcia między liniami V L-L w woltach (V):

P (W) = 3 × PF × I (A) × V L-L (V)

            ≈ 1,732 × PF × I (A) × V L-L (V)

Obliczanie z napięciem międzyprzewodowym

Moc P w watach (W) jest równa 3-krotnemu współczynnikowi mocy PF razy prądowi fazowemu I w amperach (A), pomnożonym przez napięcie RMS linii do punktu neutralnego V L-N w woltach (V):

P (W) = 3 × PF × I (A) × V L-N (V)

 

 

Obliczanie woltów do watów ►

 


Zobacz też

Advertising

KALKULATORY ELEKTRYCZNE
SZYBKIE STOŁY