Kalkulator czynnikowy

Darmowy kalkulator silni online.

Wprowadź nieujemną liczbę całkowitą (n) i naciśnij przycisk =:

!
Wynik:
Obliczenie:

Formuła silni to:

n! = 1⋅2⋅3⋅4⋅ ... ⋅ n

Na przykład:

3! = 1⋅2⋅3 = 6

4! = 1⋅2⋅3⋅4 = 24

5! = 1⋅2⋅3⋅4⋅5 = 120

 


Zobacz też

Advertising

KALKULATORY MATEMATYCZNE
SZYBKIE STOŁY