Kalkulator najmniejszej liczby wielokrotnych

Kalkulator najmniejszej wspólnej wielokrotności (LCM). LCM jest również znany jako najmniejszy wspólny mianownik (LCD).

Kalkulator LCM

Pierwsza liczba:
Druga liczba:
 
Najmniejsza wspólna wielokrotność (lcm):
Największy wspólny dzielnik (GCD):

Przykład LCM

Znajdź najmniejszą wspólną liczbę wielokrotną dla liczb 8 i 12:

Wielokrotności 8 to:

8, 16, 24 , 32, 40, ...

Wielokrotności 12 to:

12, 24 , 36, 48, ...

Zatem najmniejsza wspólna liczba wielokrotna to 24:

lcm = 24

 


Zobacz też

Advertising

KALKULATORY MATEMATYCZNE
SZYBKIE STOŁY