Kalkulator zmiany procentowej

Wartość początkowa:
Wartość końcowa:
 
Wynik zmiany procentowej: %
Obliczenie:

Kalkulator procentowy ►

Obliczanie zmiany procentowej

Procentowa zmiana ze starej wartości (V stara ) na nową (V nowa ) jest równa różnicy między starą i nową wartością podzielonej przez starą wartość razy 100%:

zmiana procentowa = ( V nowe - V stare ) / V stare × 100%

Przykład 1

Procentowy wzrost ceny ze starej wartości 1000 $ do nowej wartości 1200 $ oblicza się według:

zmiana procentowa = (1200 USD - 1000 USD) / 1000 USD × 100%

 = 0,2 × 100% = 20%

Przykład nr 2

Procentowy spadek ceny ze starej wartości 1000 $ do nowej wartości 800 $ jest obliczany przez:

zmiana procentowa = (800 USD - 1000 USD) / 1000 USD × 100%

 = -0,2 × 100% = -20%

 

Kalkulator procentowy ►

 


Zobacz też

Advertising

KALKULATORY MATEMATYCZNE
SZYBKIE STOŁY