Kalkulator wykładników

Kalkulator wykładników online z obsługą liczb ujemnych i krokami.

Wejdź do
bazy:
Wprowadź
wykładnik:
 
 
Wynik:
Obliczenie:

* Użyj e dla notacji naukowej. Np .: 5e3, 4e-8, 1.45e12

** Aby znaleźć wykładnik na podstawie podstawy i wyniku potęgowania, użyj:

Kalkulator logarytmiczny ►

Prawa i reguły dotyczące wykładników

Wykładnik formuła:

a n = a × a × ... × a

                    n razy

Podstawa a jest podniesiona do potęgi n, równa się n-krotnemu pomnożeniu a.

Na przykład:

2 5 = 2 × 2 × 2 × 2 × 2 = 32

Mnożenie wykładników

a n a m = a n + m

Przykład: 2 3 ⋅ 2 4 = 2 (3 + 4) = 2 7 = 128

 

a n b n = ( ab ) n

Przykład: 3 2 ⋅ 4 2 = (3⋅4) 2 = 12 2 = 144

 

Dzielenie wykładników

a n / a m = a n - m

Przykład 2 5 /2 3 = 2 (5-3) = 2 + 2 = 4

 

a n / b n = ( a / b ) n

Przykład 8 2 /2 2 = (8/2 ) 2 = 4 2 = 16

 

Potęga wykładnika

( a n ) m = a nm

Przykład: (2 3 ) 4 = 2 (3 ⋅ 4) = 2 12 = 4096

 

Radykał wykładnika

m √ ( a n ) = a n / m

Przykład: 2 √ (2 6 ) = 2 (6/2) = 2 3 = 8

 

Wykładnik ujemny

a -n = 1 / a n

Przykład: 2-3 = 1/2 3 = 1/8 = 0,125

 

Wykładnik zerowy

a 0 = 1

Przykład: 4 0 = 1

 

Zobacz: reguły wykładników

 

Kalkulator logarytmiczny ►

 


Zobacz też

Advertising

KALKULATORY MATEMATYCZNE
SZYBKIE STOŁY