Kalkulator splotu

Wprowadź pierwszą sekwencję danych:
Wprowadź drugą sekwencję danych:
Sekwencja danych wynikowych:

Obliczanie splotu

Sekwencja y (n) jest równa splotowi sekwencji x (n) ih (n):

y (n) = x (n) * h (n) = \ sum_ {k = - \ infty} ^ {\ infty} x (k) h (nk)

Dla skończonych ciągów x (n) o wartościach M i h (n) o wartościach N:

y (n) = \ sum_ {k = 0} ^ {N} x (n + k) h (N-1-k)

 Dla n = 0 .. M + N -2

 


Zobacz też

Advertising

KALKULATORY MATEMATYCZNE
SZYBKIE STOŁY