Kalkulator Antylogów

Kalkulator antylogarytmiczny online. Oblicz odwrotny logarytm liczby.

Kalkulator Antylogów

Aby obliczyć funkcję odwrotną log -1 (y) na kalkulatorze, wprowadź podstawę b (domyślną wartością jest 10, wprowadź e dla stałej e), wprowadź wartość logarytmu y i naciśnij przycisk = lub oblicz :

 
Wynik:

Gdy

y = log b x

Antylogarytm (lub odwrotny logarytm) jest obliczany przez podniesienie podstawy b do logarytmu y:

x = log b -1 ( y ) = b y

 

Kalkulator logarytmiczny ►

 


Zobacz też

Advertising

KALKULATORY MATEMATYCZNE
SZYBKIE STOŁY