Kalkulator wariancji

Kalkulator wariancji i jak obliczyć.

Kalkulator wariancji populacji i wariancji próby

Wprowadź wartości:
Typ danych:  
 
Zmienność:
Odchylenie standardowe:
Oznaczać:

Dyskretny kalkulator wariancji zmiennej losowej

Wprowadź prawdopodobieństwo lub wagę i liczbę danych w każdym wierszu:

Proability Numer danych
Zmienność:
Oznaczać:
Odchylenie standardowe:

Obliczanie wariancji całej populacji

Średnia populacji:

średnia populacji

Wariancja populacji:

Wariancja populacji

Obliczanie wariancji danych próbkowanych

Średnia próbka:

Próbka średnia

Przykładowa wariancja:

wariancja próbki

Dyskretne obliczenia wariancji zmiennych losowych

Średnia zmienna losowa:

średnia zmiennej losowej

Losowa wariancja zmiennej:

losowa wariancja

 


Zobacz też

Advertising

KALKULATORY MATEMATYCZNE
SZYBKIE STOŁY