వాట్స్‌ను kWh గా ఎలా మార్చాలి

ఎలా మార్చేందుకు విద్యుత్ శక్తి లో వాట్స్ (W) లో శక్తి కిలోవాట్-అవర్ (kWh) .

మీరు వాట్స్ మరియు గంటల నుండి కిలోవాట్-గంటను లెక్కించవచ్చు. వాట్ మరియు కిలోవాట్-గంట యూనిట్ వేర్వేరు పరిమాణాలను సూచిస్తున్నందున మీరు వాట్‌ను కిలోవాట్-గంట యూనిట్‌గా మార్చలేరు.

వాట్స్ టు కిలోవాట్-గంట లెక్కింపు సూత్రం

కిలోవాట్-గంట (kWh) లోని శక్తి E వాట్స్ (W) లోని శక్తి P కి సమానం, గంటలలో t గంటలు (hr) 1000 ద్వారా విభజించబడింది:

E (kWh) = P (W) × t (hr) / 1000

కాబట్టి

కిలోవాట్-గంట = వాట్ × గంట / 1000

లేదా

kWh = W × hr / 1000

ఉదాహరణ

3 గంటల కాల వ్యవధికి విద్యుత్ వినియోగం 5000 వాట్స్ ఉన్నప్పుడు వాట్-గంటలో శక్తి వినియోగం ఎంత?

E = 5000W × 3h / 1000 = 15 kWh

 

KWh ని వాట్స్‌గా ఎలా మార్చాలి

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

ఎలెక్ట్రికల్ లెక్కలు
రాపిడ్ టేబుల్స్