Jak převést volty na kilowatty

Jak převést elektrické napětí ve voltech (V) na elektrickou energii v kilowattech (kW) .

Můžete vypočítat kilowatty z voltů a zesilovačů , ale nemůžete převést volty na kilowatty, protože kilowatty a voltové jednotky neměří stejné množství.

Vzorec pro výpočet stejnosměrného napětí na kilowatt

Výkon P v kilowattech (kw) se rovná napětí V ve voltech (V), krát proud I v ampérech (A) děleno 1000:

P (kW) = V (V) × I (A) / 1000

Takže kilowatty se rovnají voltům krát zesilovače děleno 1000:

kilowattů = volty × zesilovače / 1000

nebo

kW = V × A / 1000

Příklad

Jaká je spotřeba energie v kilowattech, když je proud 3 A a napájecí napětí je 15 V?

Výkon P se rovná proudu 3 ampéry krát napětí 15 voltů děleno 1000.

P = 15V × 3A / 1000 = 0,045 kW

Vzorec pro výpočet jednofázového střídavého napětí na kilowatty

Skutečný výkon P v kilowattech (kW) se rovná účiníku PF krát fázový proud I v ampérech (A), krát RMS napětí V ve voltech (V):

P (kW) = PF × I (A) × V (V) / 1000

Takže kilowatty se rovnají účiníku krát zesilovačů krát voltů:

kilowatt = PF × zesilovač × volt / 1000

nebo

kW = PF × A × V / 1000

Příklad

Jaká je spotřeba energie v kilowattech, když je účiník 0,8 a fázový proud 3 A a napětí RMS 110 V?

Výkon P se rovná účiníku 0,8násobku proudu 3 ampéry krát napětí 110 voltů děleno 1000.

P = 0,8 × 3A × 110V / 1000 = 0,264 kW

Vzorec pro výpočet střídavého třífázového voltu na kilowatt

Skutečný výkon P v kilowattech (kW) se rovná druhé odmocnině ze 3násobku účiníku PF krát fázového proudu I v ampérech (A), krát vedení RMS napětí V L-L ve voltech (V) děleno 1000:

P (kW) = 3 × PF × I (A) × V L-L (V) / 1000

            ≈ 1,732 × PF × I (A) × V L-L (V) / 1000

Takže kilowatty se rovnají druhé odmocnině 3násobku účiníku PF krát zesilovačů krát voltů děleno 1000:

kilowatt = 3 × PF × zesilovač × volt / 1000

nebo

kW = 3 × PF × A × V / 1000

Příklad

Jaká je spotřeba energie v kilowattech, když je účiník 0,8 a fázový proud 3 A a napájecí napětí 110 V?

Výkon P se rovná účiníku 0,8násobku proudu 3 A krát napětí 110 voltů děleno 1000.

P (kW) = 3 × 0,8 × 3A × 110V / 1000 = 0,457kW

 

Jak převést kW na volty ►

 


Viz také

 

ELEKTRICKÉ VÝPOČTY
RYCHLÉ STOLY