Kako pretvoriti mAh u Ah

Kako pretvoriti električni naboj od milliamp-sata (mAh) u amp-sat (Ah).

pretvorba u miliamper-sat u amper-sat

Električni naboj Q (Ah) u amper-satima jednak je električnom naboju Q (mAh) u miliamper-satima podijeljen s 1000:

Q (Ah) = Q (mAh) / 1000

 

Dakle, amp-sat jednak je miliamperskom satu podijeljen s 1000:

amper-sati = miliamper-sati / 1000

ili

Ah = mAh / 1000

Primjer

Pretvoriti struju od 300 miliampera-sata u amper-sat?

Električni naboj Q jednak je 300 miliamper-sati podijeljen s 1000:

Q = 300mAh / 1000 = 0,3Ah

 

Kako pretvoriti Ah u mAh ►

 


Vidi također

Advertising

ELEKTRIČNI OBRAČUNI
BRZE TABLICE