Kako pretvoriti kW u Wh

Kako pretvoriti električnu snagu u kilovatima (kW) u energiju u vat-satima (Wh).

Možete izračunati vat-sat iz kilovata i sati, ali ne možete pretvoriti kilovat u jedinicu vat-sata, jer jedinice kilovata i vat-sata predstavljaju različite količine.

Formula za izračunavanje kilovata u vat-satima

Energija E u vat-satima (Wh) jednaka je 1000 puta većoj od snage P u kilovatima (kW), puta vremenskog razdoblja t u satima (h):

E (Wh) = 1000 × P (kW) × t (h)

Dakle

vat-sat = 1000 × kilovat × sat

ili

Wh = 1000 × kW × h

Primjer

Kolika je potrošnja energije u vat-satima kada je potrošnja energije 5 kilovata u vremenskom trajanju od 3 sata?

E = 1000 × 5kW × 3h = 15000 Wh

 

Kako pretvoriti Wh u kW ►

 


Vidi također

Advertising

ELEKTRIČNI OBRAČUNI
BRZE TABLICE