Kako pretvoriti vat-sate u vate

Kako pretvoriti energiju u vat-satima (Wh) u električnu snagu u vatima (W) .

Možete izračunati vat iz sat-sata i sati, ali ne možete pretvoriti vat-sat u vat jedinice, jer vat-sat i jedinice sata predstavljaju različite količine.

Formula za izračun vat-sata u vatima

Snaga P u vatima (W) jednaka je energiji E u vat-satima (Wh), podijeljenoj s vremenskim razdobljem t u satima (h):

P (W) = E (Wh) / t (h)

Dakle

vati = vat-sati / sati

ili

Š = Š / h

Primjer

Kolika je potrošnja energije u vatima kada je potrošnja energije 15 vat-sati u vremenskom trajanju od 3 sata?

P = 15 Wh / 3 h = 5 W

 

Kako pretvoriti vate u Wh ►

 


Vidi također

Advertising

ELEKTRIČNI OBRAČUNI
BRZE TABLICE