Jak zamienić wolty na waty

Jak zamienić napięcie elektryczne w woltach (V) na moc elektryczną w watach (W) .

Możesz obliczyć waty z woltów i amperów, ale nie możesz przekonwertować woltów na waty, ponieważ jednostki watów i woltów nie mierzą tej samej wielkości.

Formuła obliczeniowa napięcia stałego na waty

Moc P w watach jest równa napięciu V w woltach razy prąd I w amperach:

P (W) = V (V) × I (A)

Zatem waty są równe woltom razy amper:

wat = wolt × amp

lub

W = V × A

Przykład

Jaki jest pobór mocy w watach, gdy natężenie prądu wynosi 3 A, a napięcie zasilania 15 V?

Odpowiedź: moc P jest równa prądowi 3 amperów razy napięciu 15 woltów.

P = 15 V × 3 A = 45 W.

Wzór obliczeniowy z woltów jednofazowych prądu przemiennego na waty

Rzeczywista moc P w watach jest równa współczynnikowi mocy PF pomnożonemu przez prąd fazowy I w amperach i pomnożonemu przez napięcie RMS V w woltach:

P (W) = PF × I (A) × V (V)

Zatem waty są równe współczynnikowi mocy razy ampery razy wolty:

wat = PF × amp × wolt

lub

W = PF × A × V

Przykład

Jaki jest pobór mocy w watach, gdy współczynnik mocy wynosi 0,8, prąd fazowy 3 A, a napięcie RMS wynosi 110 V?

Odpowiedź: moc P jest równa współczynnikowi mocy 0,8 razy prąd 3 amperów razy napięcie 110 woltów.

P = 0,8 × 3 A × 110 V = 264 W.

Wzór obliczeniowy z trójfazowego napięcia prądu przemiennego na waty

Rzeczywista moc P w watach jest równa pierwiastkowi kwadratowemu z 3-krotności współczynnika mocy PF razy prąd fazowy I w amperach, razy napięcie RMS linii do linii V L-L w woltach:

P (W) = 3 × PF × I (A) × V L-L (V)

Zatem waty są równe pierwiastkowi kwadratowemu z 3 razy współczynnika mocy PF razy amperów razy wolty:

wat = 3 × PF × amp × volt

lub

W = 3 × PF × A × V

Przykład

Jaki jest pobór mocy w watach, gdy współczynnik mocy wynosi 0,8, prąd fazowy 3 A, a napięcie RMS wynosi 110 V?

Odpowiedź: moc P jest równa współczynnikowi mocy 0,8 razy prąd 3 amperów razy napięcie 110 woltów.

P (W) = 3 × 0,8 × 3 A × 110 V = 457 W.

 

Jak zamienić waty na wolty ►

 


Zobacz też

Advertising

OBLICZENIA ELEKTRYCZNE
SZYBKIE STOŁY