Kalkulačka odchýlok

Kalkulačka odchýlok a spôsob výpočtu.

Populačný rozptyl a kalkulačka rozptylu vzoriek

Zadajte hodnoty:
Dátový typ:  
 
Odchýlka:
Štandardná odchýlka:
Priemer:

Diskrétna kalkulačka rozptylu náhodných premenných

Do každého riadku zadajte pravdepodobnosť alebo hmotnosť a číslo údajov:

Prospešnosť Číslo údajov
Odchýlka:
Priemer:
Štandardná odchýlka:

Výpočet rozptylu celej populácie

Priemer populácie:

priemerná populácia

Populačný rozptyl:

populačný rozptyl

Výpočet rozptylu vzorkovaných údajov

Priemer vzorky:

Priemer vzorky

Rozptyl vzorky:

variácia vzorky

Výpočet diskrétnej náhodnej premennej

Priemer náhodnej premennej:

stredná hodnota náhodnej premennej

Náhodná variabilná odchýlka:

náhodný rozptyl

 


Pozri tiež

Advertising

VÝPOČETY matematiky
RÝCHLE TABUĽKY