Konvolučná kalkulačka

Zadajte prvú postupnosť údajov:
Zadajte druhú postupnosť údajov:
Postupnosť výsledných údajov:

Výpočet konvolúcie

Postupnosť y (n) sa rovná konvolúcii postupností x (n) a h (n):

y (n) = x (n) * h (n) = \ sum_ {k = - \ infty} ^ {\ infty} x (k) h (nk)

Pre konečné sekvencie x (n) s hodnotami M a h (n) s hodnotami N:

y (n) = \ sum_ {k = 0} ^ {N} x (n + k) h (N-1-k)

 Pre n = 0 .. M + N -2

 


Pozri tiež

Advertising

VÝPOČETY matematiky
RÝCHLE TABUĽKY