Kalkulačka percentuálneho zvýšenia / zníženia

Počiatočná suma:
Konečná suma:
 
Percentuálne zvýšenie / zníženie: %
Kalkulácia:

 

Počiatočná suma:
Percentuálne zvýšenie / zníženie: %
 
Absolútny rozdiel:
Konečná suma:
Kalkulácia:

Percentuálna kalkulačka ►

Výpočet percentuálneho zvýšenia / zníženia

Percentuálny prírastok / pokles zo starej hodnoty (V stará ) na novú hodnotu (V nová ) sa rovná rozdielu medzi starou a novou hodnotou vydelený starou hodnotou krát 100%:

percentuálne zvýšenie / zníženie = ( V nové - V staré ) / V staré × 100%

Príklad č

Zvýšenie cenového percenta zo starej hodnoty 1 000 dolárov na novú hodnotu 1 200 dolárov je vypočítané podľa:

percentuálne zvýšenie = (1 200 - 1 000 dolárov) / 1 000 × 100%

 = 0,2 × 100% = 20%

Príklad č

Pokles cenového percenta zo starej hodnoty 1 000 dolárov na novú hodnotu 800 dolárov je vypočítaný podľa:

percentuálny pokles = ($ 800 - $ 1 000) / $ 1000 × 100%

 = -0,2 × 100% = -20%

Výpočet rozdielu a konečnej hodnoty

Rozdiel d sa rovná počiatočnej hodnote V 0- násobku percentuálneho zvýšenia / zníženia p deleného 100:

d = V 0 × p / 100

Konečná hodnota V 1 sa rovná počiatočnej hodnote V 0 plus rozdielu d:

V 1 = V 0 + d

 

Percentuálna kalkulačka ►

 


Pozri tiež

Advertising

VÝPOČETY matematiky
RÝCHLE TABUĽKY