వాట్స్ టు మెగావాట్స్ మార్పిడి

వాట్స్ (W) నుండి మెగావాట్ల (MW) విద్యుత్ మార్పిడి: కాలిక్యులేటర్ మరియు ఎలా మార్చాలి.

వాట్స్ టు మెగావాట్స్ మార్పిడి కాలిక్యులేటర్

వాట్స్ (డబ్ల్యూ) నుండి మెగావాట్స్ (మెగావాట్ల) విద్యుత్ మార్పిడి కాలిక్యులేటర్.

శక్తిని వాట్స్‌లో నమోదు చేసి, కన్వర్ట్ బటన్‌ను నొక్కండి :

   
మెగావాట్లలో ఫలితం: MW

MW నుండి వాట్స్ మార్పిడి కాలిక్యులేటర్

వాట్స్‌ను మెగావాట్స్‌గా ఎలా మార్చాలి

1W = 0.000001MW

1MW = 1000000W

వాట్స్ టు మెగావాట్స్ మార్పిడి ఫార్ములా

మెగావాట్ల P (MW) లోని శక్తి 1000000 ద్వారా విభజించబడిన P (W ) వాట్స్‌లోని శక్తికి సమానం :

పి (MW) = P (W) / 1000000

ఉదాహరణ

5W ను మెగావాట్లకు మార్చండి:

పి (MW) = 5W / 1000000 = 0.000005MW

వాట్స్ టు మెగావాట్స్ మార్పిడి పట్టిక

శక్తి (వాట్స్) శక్తి (మెగావాట్లు)
0 W. 0 మెగావాట్లు
1 డబ్ల్యూ 0.000001 మెగావాట్లు
10 డబ్ల్యూ 0.00001 మెగావాట్లు
100 W. 0.0001 మెగావాట్లు
1000 W. 0.001 మెగావాట్లు
10000 డబ్ల్యూ 0.01 మెగావాట్లు
100000 W. 0.1 మెగావాట్లు
1000000 డబ్ల్యూ 1 మెగావాట్లు

 

MW నుండి వాట్స్ మార్పిడి

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

పవర్ కన్వర్షన్
రాపిడ్ టేబుల్స్