వాట్స్ టు కిలోవాట్స్ మార్పిడి

వాట్స్ (డబ్ల్యూ) నుండి కిలోవాట్స్ (కిలోవాట్) , విద్యుత్ మార్పిడి: కాలిక్యులేటర్ మరియు ఎలా మార్చాలి.

వాట్స్ టు కిలోవాట్స్ మార్పిడి కాలిక్యులేటర్

వాట్స్ (W) నుండి కిలోవాట్స్ (kW) , విద్యుత్ మార్పిడి కాలిక్యులేటర్.

శక్తిని వాట్స్‌లో నమోదు చేసి, కన్వర్ట్ బటన్‌ను నొక్కండి :

   
కిలోవాట్స్ ఫలితం: kW

kW నుండి వాట్స్ మార్పిడి కాలిక్యులేటర్

వాట్స్‌ను కిలోవాట్స్‌గా ఎలా మార్చాలి

1kW = 1000W

వాట్స్ టు కిలోవాట్స్ మార్పిడి ఫార్ములా

కిలోవాట్ల P (kW) లోని శక్తి వాట్స్ P (W) లోని శక్తికి 1000 తో విభజించబడింది:

P (kW) = P (W) / 1000

ఉదాహరణ

1300W కిలోవాట్లకు మార్చండి:

P (kW) = 1300W / 1000 = 1.3kW

వాట్ నుండి కిలోవాట్ల మార్పిడి పట్టిక

శక్తి (వాట్స్) శక్తి (కిలోవాట్లు)
0 W. 0 కిలోవాట్
1 డబ్ల్యూ 0.001 కిలోవాట్
10 డబ్ల్యూ 0.01 కిలోవాట్
100 W. 0.1 కిలోవాట్
1000 W. 1 కిలోవాట్
10000 డబ్ల్యూ 10 కిలోవాట్
100000 W. 100 కిలోవాట్
1000000 డబ్ల్యూ 1000 కిలోవాట్లు

 

kW నుండి వాట్స్ మార్పిడి

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

పవర్ కన్వర్షన్
రాపిడ్ టేబుల్స్