కిలోవాట్స్ టు వాట్స్ మార్పిడి

కిలోవాట్స్ (kW) నుండి వాట్స్ (W), శక్తి మార్పిడి: కాలిక్యులేటర్ మరియు ఎలా మార్చాలి.

కిలోవాట్స్ టు వాట్స్ మార్పిడి కాలిక్యులేటర్

కిలోవాట్స్ (kW) నుండి వాట్స్ (W) , శక్తి మార్పిడి కాలిక్యులేటర్.

కిలోవాట్లలో శక్తిని నమోదు చేసి, కన్వర్ట్ బటన్ నొక్కండి :

kW
   
వాట్స్‌లో ఫలితం:

KW మార్పిడి కాలిక్యులేటర్‌కు వాట్స్

కిలోవాట్లను వాట్స్‌గా ఎలా మార్చాలి

1kW = 1000W

కిలోవాట్స్ టు వాట్స్ మార్పిడి సూత్రం

వాట్స్ P (W) లోని శక్తి కిలోవాట్ల P (kW) లోని శక్తికి 1000 రెట్లు సమానం :

P (W) = 1000 ⋅ P (kW)

ఉదాహరణ

1.3kW ని వాట్స్‌గా మార్చండి:

P (W) = 1000 1.3kW = 1300W

కిలోవాట్స్ టు వాట్స్ మార్పిడి పట్టిక

శక్తి (కిలోవాట్లు) శక్తి (వాట్స్)
0 కిలోవాట్ 0 W.
0.001 కిలోవాట్ 1 డబ్ల్యూ
0.01 కిలోవాట్ 10 డబ్ల్యూ
0.1 కిలోవాట్ 100 W.
1 కిలోవాట్ 1000 W.
10 కిలోవాట్ 10000 డబ్ల్యూ
100 కిలోవాట్ 100000 W.
1000 కిలోవాట్లు 1000000 డబ్ల్యూ

 

KW మార్పిడికి వాట్స్

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

పవర్ కన్వర్షన్
రాపిడ్ టేబుల్స్