మెగావాట్స్ టు వాట్స్ మార్పిడి

మెగావాట్స్ (MW) నుండి వాట్స్ (W) విద్యుత్ మార్పిడి: కాలిక్యులేటర్ మరియు ఎలా మార్చాలి.

మెగావాట్స్ టు వాట్స్ కన్వర్షన్ కాలిక్యులేటర్

మెగావాట్స్ (MW) నుండి వాట్స్ (W) , విద్యుత్ మార్పిడి కాలిక్యులేటర్.

మెగావాట్స్‌లో శక్తిని నమోదు చేసి, కన్వర్ట్ బటన్‌ను నొక్కండి :

MW
   
వాట్స్‌లో ఫలితం:

వాట్స్ టు మెగావాట్ మార్పిడి కాలిక్యులేటర్

మెగావాట్లను వాట్స్‌గా ఎలా మార్చాలి

1MW = 1000000W

1W = 0.000001MW

మెగావాట్స్ టు వాట్స్ మార్పిడి సూత్రం

వాట్స్ P (W) లోని శక్తి మెగావాట్ల P (MW) లోని శక్తి 1000000 రెట్లు సమానం :

P (W) = 1000000 × P (MW)

ఉదాహరణ

3MW ని వాట్స్‌గా మార్చండి:

P (W) = 1000000 × 3MW = 3000000W

మెగావాట్ టు వాట్స్ మార్పిడి పట్టిక

శక్తి (మెగావాట్లు) శక్తి (వాట్స్)
0 మెగావాట్లు 0 W.
0.001 మెగావాట్లు 1000 W.
0.01 మెగావాట్లు 10000 డబ్ల్యూ
0.1 మెగావాట్లు 100000 W.
1 మెగావాట్లు 1000000 డబ్ల్యూ
10 మెగావాట్లు 10000000 డబ్ల్యూ
 100 మెగావాట్లు 100000000 డబ్ల్యూ
 1000 మెగావాట్లు 1000000000 డబ్ల్యూ

 

వాట్స్ టు మెగావాట్ మార్పిడి

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

పవర్ కన్వర్షన్
రాపిడ్ టేబుల్స్