Factorial Calculator

Libreng online factorial calculator.

Ipasok ang hindi negatibong numero ng integer (n) at pindutin ang = button:

!
Resulta:
Pagkalkula:

Ang pormulang factorial ay:

n! = 1⋅2⋅3⋅4⋅ ... ⋅ n

Halimbawa:

3! = 1⋅2⋅3 = 6

4! = 1⋅2⋅3⋅4 = 24

5! = 1⋅2⋅3⋅4⋅5 = 120

 


Tingnan din

Advertising

MATH CALCULATORS
RAPID TABLES