Pagkalkula ng pagkakaiba-iba

Pagkakaiba-iba ng calculator at kung paano makalkula.

Pagkakaiba-iba ng populasyon at sample na calculator ng pagkakaiba-iba

Ipasok ang mga halaga:
Uri ng datos:  
 
Pagkakaiba-iba:
Karaniwang lihis:
Ibig sabihin:

Discrete random variable variance calculator

Ipasok ang posibilidad o timbang at numero ng data sa bawat hilera:

Katunayan Numero ng data
Pagkakaiba-iba:
Ibig sabihin:
Karaniwang lihis:

Pagkalkula ng kabuuan ng populasyon

Ibig sabihin ng populasyon:

ibig sabihin ng populasyon

Pagkakaiba-iba ng populasyon:

pagkakaiba-iba ng populasyon

Sample na pagkalkula ng pagkakaiba-iba ng data

Halimbawa ng sample:

Halimbawang ibig sabihin

Sampol na pagkakaiba:

pagkakaiba-iba ng sample

Discrete random variance pagkalkula

Ang ibig sabihin ng random na variable:

ibig sabihin ng random variable

Random variance variance:

random na pagkakaiba

 


Tingnan din

Advertising

MATH CALCULATORS
RAPID TABLES