Hindi bababa sa Karaniwang Maramihang calculator

Hindi bababa sa karaniwang calculator ng maramihang (LCM). Kilala rin ang LCM bilang hindi gaanong karaniwang denominator (LCD).

Calculator ng LCM

Unang numero:
Pangalawang numero:
 
Hindi bababa sa karaniwang maramihang (lcm):
Pinakamalaking karaniwang tagapamahagi (gcd):

Halimbawa ng LCM

Hanapin ang hindi bababa sa karaniwang maramihang numero para sa mga numero 8 at 12:

Ang mga multiply ng 8 ay:

8, 16, 24 , 32, 40, ...

Ang mga multiply ng 12 ay:

12, 24 , 36, 48, ...

Kaya ang pinakamaliit na karaniwang maramihang numero ay 24:

lcm = 24

 


Tingnan din

Advertising

MATH CALCULATORS
RAPID TABLES